Isabel Oliver: L’Anunciació


L’ ANUNCIACIÓ

8 de decembre de 2012

¡Mireu a Maria pura!
Un àngel hui li ha anunciat
que porta un fill en el ventre
i parirá per Nadal.

¡Mare de Deu, rosa fina,
assutsena, lliri blanc!,
les llàgrimes dels teus ulls
derramen felicitat.

De l’horta valenciana
no te’n vages y voràs
com a sovint tot lo món
te vindran a visitar.

Te cantaran les albades
i te faran un altar
i te portaran en palio
a beneir els sembrats.

I quan hi haja lluna plena
en barca te portaràn,
coberta per la Senyera,
passejant-te per la mar.

Les ones del Mare Nostrum
els teus peus besaràn
i les estreles, en guinys,
una salve cantaran.

¡Vixca la Verge Purissima!
Mareta sense pecat
que un angel la bona nova
este mati li ha donat.

Quedat en Vera, Senyora,
quedat en Vera i voràs
com les dones de l’ horta
del teu chiquet cuidaran.

Li faran el trage nostre,
el trage de valencià,
i els fallers tindràn a honra
que ell siga el mes principal.

I amb amor i molt d’orgull
de sa mare li diran
que un àngel hui li anunciaba
que ell naixeria en Nadal.

Pegueu-li fòc a la traca,
dispareu la mascletà
que la Verge Inmaculada
en Vera se vol quedar.

Poema de Isabel Oliver escrito para el acto en la iglesia de Vera en honor de
la Inmaculada Concepción el ocho de diciembre de 2012.

© Isabel Oliver González ver currículum »